Δεν υπάρχει αξία που τελικά να μην αναγνωρίστηκε. Και δεν υπάρχει κανείς χωρίς αξία που να αναγνωρίστηκε.