Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από πού να πέσει, αφού βρίσκεται κάτω από όλους;
Άγ. Μακάριος ο Αιγύπτιος