Μη θέλεις να κρατείς ανέμους στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη δίχως έργα.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος