Η Εκκλησία δε μας δίνει ένα σύστημα, αλλά ένα κλειδί. Δε μας δίνει ένα σχεδιάγραμμα της πολιτείας του Θεού αλλά τον τρόπο να εισέλθουμε σ΄ αυτήν.