Εάν θέλεις να βρεις λάθη ξεκίνα από τον εαυτό σου. Ίσως να μη σου μείνει καιρός για πιο πέρα.