Κάνε αυτό που μπορείς με αυτό που έχεις όπου βρίσκεσαι.

Theodore Roosevelt