Η Ανάσταση του Χριστού είναι η δική μας ανάσταση, που είμαστε πεσμένοι κάτω, στην αμαρτία.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος