Ο Χριστός δεν αποτελεί ασφάλεια για τη μη δημιουργία θύελλας. Αποτελεί ασφάλεια μέσα στη θύελλα.