Άγιος είναι εκείνος πού πέφτει χίλιες φορές και σηκώνεται χίλιες μία.