Όσο περισσότερο ουρανό έχουμε στην καρδιά μας, τόσο λιγότερη γη επιθυμούμε.