Δε δύναται να έχει το Θεό Πατέρα, εκείνος που δεν έχει την Εκκλησία Μητέρα.