Η υπερηφάνεια είναι ένα ορθάνοικτο παράθυρο, μέσα από το οποίο όλες οι αρετές και τα καλά έργα εξανεμίζονται.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς