Χρησιμοποίησε το τάλαντό σου όσο μικρό κι αν είναι. Τα δάση θα ήταν βουβά, αν μέσα σ’ αυτά κελαηδούσαν μόνο τα αηδόνια.