Μόνο με την ελεύθερη απόφαση και θέλησή μας μπορούμε να επιτύχουμε τέλεια διόρθωση της ψυχής.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος