Τότε γίνεται αληθινά ευτυχισμένος ο άνθρωπος, όταν δίνει παρά όταν παίρνει.

Άγιος Νικόλαος Αχρίδος