Βρες την ειρήνη μέσα σου και χιλιάδες άνθρωποι θα ειρηνεύσουν μαζί σου.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ