Το μυστικό της ζωής δεν είναι να κάνουμε αυτό πού μας αρέσει, αλλά να μας αρέσει αυτό πού κάνουμε. Και να αρκούμαστε σ᾿ αυτό πού έχουμε.