Η αγάπη που προέρχεται από το Θεό είναι σαν πηγή που αναβρύζει χωρίς ποτέ να στερεύει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος