Μόνο αν ακολουθούμε τον Σωτήρα, μπορούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήρα Χριστό.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως