Όποιος αγαπάει το καλό γίνεται κι αυτός καλός, γιατί μπαίνει μέσα του η αγαθότητα του Θεού και τον μεταμορφώνει.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης