Μη θέλεις να με πείσεις με τα λόγια, άλλα με τα έργα. Μισώ τη διδασκαλία πού είναι αντίθετη με τον τρόπο ζωής.

Γρηγόριος Θεολόγος