Τίποτα δεν είναι δύσκολο όταν θέλουμε… τίποτε δεν είναι εύκολο όταν δεν θέλουμε…

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος