Η ήρεμη και γαλήνια συνείδηση είναι ένα διαρκές πανηγύρι.