Αν απομακρύνουμε τούς βράχους από την κοίτη θα χάσει το ποτάμι το τραγούδι του. Και αν εξαφανίσουμε τις δυσκολίες από τη ζωή θα χάσει την αγωνιστικότητά της.