Με τη δύναμη της Ανάστασης ολόκληρη η ανθρωπότητα αποσπάται από τον θάνατο και επιστρέφεται στον Πατέρα.

Πατρ. Αντιοχείας Ιγνάτιος Δ΄