Το μέλλον ανήκει σε κείνους πού γνωρίζουν να υπομένουν και να περιμένουν.