Αυτό που φοβόμαστε και μας ταράζει, ας το δούμε μέσα στο Θεό και κάτω από το πατρικό Του βλέμμα. Αμέσως θα έρθει στις φυσιολογικές του διαστάσεις.