Το καθήκον μάς κάνει να κάνουμε τα πράγματα καλά, αλλά η αγάπη μάς κάνει να τα κάνουμε όμορφα.