Επιθυμώ σφοδρά να επιτύχω ένα μεγάλο σκοπό, μα πρώτιστο καθήκον μου είναι να επιτύχω μικρούς στόχους σαν να ‘ταν μεγάλοι και υψηλοί.

Helen Keller