Προορισμός μας ύψιστος είναι η θέωσή μας, το να γίνουμε όμοιοι με το Θεό.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης