Οι ικανότητες σου μπορούν να σε ανεβάσουν στην κορυφή, αλλά μόνο ο χαρακτήρας σου να σε κρατήσει εκεί. Και χαρακτήρας είναι αυτό που κάνουμε όταν δεν μας βλέπει κανείς.