Κι εκείνος που μιλάει, επειδή το θέλει ο Θεός, καλά κάνει. Κι εκείνος που σιωπά, γιατί ο Θεός θέλει, καλά κάνει επίσης.

Αββάς Ποιμένας