Τίποτα αντάξιο δεν υπάρχει του πιστού φίλου.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος