Κάθε μέρα που περνά ανεκμετάλλευτη είναι ένα βήμα προς το ποτέ.