Ο Χριστιανισμός δεν γνωρίζει συνταξιούχους ούτε απόμαχους. Αναγνωρίζει μόνο αγωνιστές.