Για να γίνει ο Θεός το παν στη ζωή σου, πρέπει εσύ να γίνεις μηδέν.