Εκείνος που ζητά από το Θεό πράγματα μικρότερα απ’ ότι του πρέπουν θα λάβει οπωσδήποτε μεγαλύτερά του. Σκέψου το Τελώνη. Ζητούσε μόνο συγχώρεση και έλαβε και δικαίωση.