Πραότητα σημαίνει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις προσβολές όσο και στους επαίνους.