Ο θυμός είναι απόδειξη υπερηφάνειας. Η αοργησία είναι απόδειξη ταπεινοφροσύνης.