Να είναι λεπτή και προσεχτική η συμπεριφορά σου για να μην τραυματίζεις τους γύρω σου.