Όπου δεν υπάρχει ελπίδα χάνεται η αγάπη. Αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού η ελπίδα γεννιέται από τη θύμηση των ευεργεσιών του Θεού.