Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής και μπορούν να την καταλάβουν μόνο όσοι τη ζουν.