Το καμίνι δοκιμάζει το χρυσάφι και η προσευχή δοκιμάζει το ζήλο και την αγάπη στο Θεό.