Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία. Η αλαζονία της αρετής.