Να διδάσκεις χωρίς να το δείχνεις. Να πείθεις χωρίς να πιέζεις. Να οδηγείς χωρίς να σπρώχνεις.