Το να σκέφτεται κανείς ελεύθερα είναι ωραίο. Το να σκέφτεται όμως και σωστά είναι σπουδαίο.