Έχε περισσότερα απ’ όσα δείχνεις. Λέγε λιγότερα απ’ όσα γνωρίζεις. Άκουσε επιφυλακτικά όσους δείχνουν πολλά και λένε περισσότερα.