Είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που ξέρουν τι θέλουν οι άλλοι, παρά εκείνοι που ξέρουν τι θέλουν οι ίδιοι.