Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή λέει περισσότερα από την ομιλία.