Αν οι δύσκολες περιστάσεις μας βρουν κοντά στο Θεό, τότε θα βρούμε το Θεό μέσα στις δύσκολες περιστάσεις.